Kontaktpersoner

Daniel Kvarnström
Presskontakt

Verksamhetschef
daniel.kvarnstrom@ntf.se
0734-228779

Våra pressmeddelanden

Här visas våra senaste pressmeddelanden.

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner

tor 1 jun 2023

Över 13 000 gående skadas årligen i trafiken och den vanligaste olyckstypen är halkolyckor vintertid. NTF arbetar för att minska antalet fallolyckor och har därför undersökt hur väl snöröjning och ...

Risk för stress och halka under helgerna

tis 21 dec 2021

Jul- och nyårshelgen är alltid extra olyckdrabbade i trafiken. I år precis som förra året är det kanske viktigare än någonsin att inte skada sig i trafiken då sjukvården redan är tungt belastad och...

Social dimension viktig för framtidens transporter

tis 30 nov 2021

Hur intresserade är ungdomar av säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor? Den frågan blev till ett pilotprojekt i fyra kommuner, Arboga, Norberg, Ängelholm och Örkelljunga, där NTF samarbetade m...

Bältesanvändningen i Skåne högre än riksgenomsnittet

tor 25 nov 2021

I Skåne använder 97,5 procent av förare och framsätespassagerare bilbältet. Nationellt är användningen 96 procent. Men trots att så många använder bälte så är ungefär var tredje omkommen personbils...

Viktigt att kommuner och fastighetsägare i Skåne är förberedda inför första vinterhalkan

tor 4 nov 2021

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre person...

Ökad cykelhjälmsanvändning räddar liv…

ons 22 sep 2021

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procenten...

Barns skolvägar är inte tillräckligt säkra

ons 8 sep 2021

Skolstartstider i hela landet! Att kunna transportera sig till och från skolan säkert och på egen hand är viktigt för barnens utveckling och städernas hållbarhetsmål. Men hur säkert är det egentlig...

NTF tipsar – Så kör du säkert i sommar!

tor 1 jul 2021

Sommaren, och i synnerhet perioden juli - september, innebär högsäsong för de allvarliga olyckorna i trafiken. Baserat på olycksdata för de senaste tio åren ökar dödligheten med 35 procent och anta...

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare

tor 17 jun 2021

En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tred...

Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

tor 6 maj 2021

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tät...

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.

NTF underkänner landets snöröjning

Fler än 13 000 gångtrafikanter skadas varje år. NTF har därför kartlagt landets snöröjning och konstaterar att i hälften av alla observationer går kommunerna underkänt. För att få fler kommuner att prioritera drift och underhåll av gångstråk har NTF genomfört en undersökning i 20 kommuner för att ta reda på hur förhållandena är under vintern. Resultatet är nedslående - i hälften av fallen blir det underkänt. Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning. – Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Agneta Berlin, nationell projektledare NTF. Vinterns stickprov kommer nu i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras och rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd. NTF:s undersökning av snöröjning och halkbekämpning är genomförd i följande 20 kommuner: Askersund, Fagersta, Halmstad, Hässleholm, Karlshamn, Kil, Kiruna, Laholm, Lindesberg, Mora, Motala, Nordmaling, Nybro, Södertälje, Töreboda, Vänersborg, Ånge, Heby, Krokom och Sveg.

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner. Dubblett av 1 annat omnämnande.

Åtta platser per kommun valdes ut och stickprov genomfördes vid tre tillfällen per plats. Totalt gjordes 480 observationer där kvalitén på snöröjning och halkbekämpning bedömdes under perioden november 2022 – mars 2023. Undersökningen visade att snöröjningen bedömdes vara otillräcklig vid 49 procent av observationerna. Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning. – Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Agneta Berlin, nationell projektledare NTF. I samband med att det sista av vinterns grus nu sopas upp över hela landet kommer resultaten från vinterns stickprov i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras. NTF rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd. – De pengar som samhället sparar genom färre olyckor skulle kunna satsas på bättre underhåll av gång- och cykelbanor. Då skulle troligen fler välja ett hållbart resande även vintertid, säger Agneta Berlin.