Skåne

Kontakt

NTF i Skåne är en länsavdelning inom NTF. Verksamheten leds från NTF centralt men länet har egen personal placerad i Skåne.

 

Dag Barstorp                                     Mats Hedfors                                                         

Verksamhetsansvarig i Skåne            Projektledare i Skåne                                       

Telefon: 070-2868859                         Telefon: 070-6565423