Skåne

Kontakt

NTF i Skåne är en länsavdelning inom NTF. Verksamheten leds från NTF centralt men länet har egen personal placerad i Skåne.

 

Mats Hedfors                                        Dag Barstorp                                                          

Verksamhetsansvarig i Skåne                Projektledare i Skåne                                       

Telefon: 070-6565423                            Telefon: 070-2868859