Skåne

Om oss

NTF i Skåne är en länsavdelning inom NTF. Verksamheten leds från NTF centralt men länet har egen personal placerad i Skåne.

Vi har två anställda där Dag Barstorp är verksamhetsansvarig och Mats Hedfors är projektledare . Tills vidare har vi inget kansli utan Dag och Mats utgår ifrån bostadsorterna.