Uppföljningsmöte i Helsingborg

Seminarium Säkrare Tung Trafik

Moderator Alexander Airisto, NTF, inledde med att hälsa deltagarna hjärtligt välkomna till en som han hoppades givande dag. 

Birgitta Härlöv, Sveriges Åkeriföretag, berättade om det nyformulerade beställaransvaret vid köp av transporter. Dessutom redogjorde för Fair Transport 2.0, en uppdatering av en kvalitetsredovisning som åkerier kan använda för att visa att de genomför sunda transporter dvs kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Därefter redogjorde Alexander Airisto, NTF, för en intervjuundersökning av tio transportföretag avseende genomslaget av certifieringen 39001. Bland slutsatserna i studien märks att ISO 39001 var tämligen okänt för de som ingick i undersökningen. 

Petra Hansson berättade om erfarenheterna kring distraktion. Hon gav exempel på störande moment i bl a telefonen, under körningen, såsom facebook, instagram mm. Hon visade också film bl a från hemsidan slutarattsurfa.se.

Efter varje föredrag genomfördes diskussioner workshopform som därefter redovisades.

 

Seminarium Säkrare Tung Trafik

2018-11-13