Försämrad mopedhjälmsanvändning i Skåne

Skåne i botten när det gäller mopedhjälmsanvändningen

Antalet mopeder i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt i Sverige. I Skåne har sex personer omkommit och 88 skadats allvarligt, på moped, under åren 2014-18. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. Nu visar NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning att andelen som använder mopedhjälm sjunker. I Skåne använde 92 procent mopedhjälm, det är fyra procentenheter lägre än det nationella genomsnittet i samband med mätningen 2019.

- Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning är låg. I vanlig ordning är det kvinnorna som är betydligt bättre på att följa den lag som faktiskt finns, säger NTF:s verksamhetsledare i Skåne, Mats Hedfors
NTF mäter årligen cykelhjälm -och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad cirka 120 000 observationer fördelade över samtliga län. Andelen som använder cykelhjälm ökade på riksplanet från 46 till 48 procent. I Skåne noterades också en ökning, dock från en blygsammare nivå – från 36 till 38 procent. Störst var ökningen bland barn upp till 15 år. Däremot sjönk vuxnas cykelhjälmsanvändning från 22 till 21 procent. Det är långt under riksgenomsnittet.

- Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt. Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället och cirka 40 procent av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada, säger NTF:s verksamhetsledare i Skåne, Mats Hedfors.
Användningen av cykelhjälm och mopedhjälm varierar mellan länen. I Stockholms län är användningen av cykelhjälm den högsta i landet samtidigt som den uppmätta användningen av mopedhjälm är den lägsta i landet. Tre av fyra använder cykelhjälm i Stockholm medan användningen i Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Värmland, Västmanland och Östergötland inte når över 40 procent.

I Stockholms län ligger mopedhjälmsanvändningen på 87 procent och i Västernorrland och Skåne är den 92 procent samtidigt som användningen i Blekinge, Halland, Fyrbodal, Gotland, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala, Västerbotten och Örebro län är i det närmaste 100 procentig.

För vidare information, vänligen kontakta:
Mats Hedfors NTF i Skåne, verksamhetsledare 070 65 65 423

Skåne i botten när det gäller mopedhjälmsanvändningen

2019-09-10