Projektet Hjälp en hjälmlös

En storsatsning bland Lunds studenter för ökad cykelhjälmsanvändning!

Som enda universitet/högskola i Sverige blev Lunds universitet, under vecka 37, föremål för en omfattande kampanj för ökad cykelhjälmsanvändning bland studenterna.

Studenterna på universitet och högskolor cyklar mycket, men hjälmanvändningen är ofta mycket låg. I Danmark har man under flera år framgångsrikt provat projektet ”Hjälp en hjälmlös”. När vi på NTF i Skåne fick möjlighet att prova projektet blev Lunds universitet ett naturligt val. Staden har många cyklande studenter och goda förutsättningar för cykling.

Under projektets gång fick vi mycket värdefull hjälp från Lunds universitet både vad det gällde att hitta en bra försäljningsplats och att få ut information om vår närvaro till studenterna. Målet var att under fem dagar, i vecka 37, sälja 500 cykelhjälmar till Lunds studenter. Studenterna erbjöds under veckan köpa en cykelhjälm, som normalt kostar 700 kronor, för endast 100 kronor. Mottagandet var fantastiskt, vi möttes av idel glada tillrop och stor entusiasm från studenterna sida. Detta märktes också i försäljningen, samtliga 500 cykelhjälmar såldes under veckan!

En storsatsning bland Lunds studenter för ökad cykelhjälmsanvändning!

2018-11-21