Ökning av cykelhjälmsanvändningen i Skåne!

Användningen av cykelhjälm ökar för andra året i rad i Skåne. Den totala cykelhjälmsanvändningen uppgår, enligt höstens mätningar, till 40 procent. Det är emellertid tio procentenheter under genomsnittet i Sverige. Drygt hälften av Skånes kommuner har ökat cykelhjälmsanvändningen sedan mätningarna 2019. 

 

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner i Sverige. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. I Skånes 33 kommuner har drygt 15 000 observationer registrerats. Cykelhjälmsanvändningen bland vuxna ökade från 21 till 24 procent medan användningen bland barn i åldern 6–15 år minskade från 60 till 58 procent trots att barn upp till 15 år omfattas av en lag

 

  • Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men minskningen bland barn är oroande. Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Malmö, Tomelilla, Trelleborg och Åstorp når inte ens upp till 50 procents hjälmanvändning bland barnen. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger NTF Skånes verksamhetsledare Mats Hedfors.

 

Trots att hjälmanvändningen på cykel ökat, så är det stora skillnader i användning mellan Skånes kommuner. Svalöv, Simrishamn och Burlöv toppar den totala hjälmanvändningen på mellan 60 och 67 procent. Botten tre utgörs av Tomelilla, Malmö och Ystad. Båstad, Staffanstorp och Simrishamn har högst hjälmanvändning bland barn och lägst har Malmö och Tomelilla. Kommuner med högst hjälmanvändning bland vuxna är Bjuv och Åstorp där varannan vuxen använder hjälm. I botten ligger Tomelilla och Sjöbo.

 

  • Två städer i Sverige sticker ut när det gäller cykelhjälmsanvändningen och det är Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, avslutar Mats Hedfors

 

 

Kontaktperson:

Mats Hedfors, verksamhetsledare NTF i Skåne 070 65 65 423

Ökning av cykelhjälmsanvändningen i Skåne!

2020-10-14