Positiv utveckling av antalet omkomna i trafiken i Skåne

Negativ utveckling för personer över 65 år

År 2019 blev ett positivt år i skånetrafiken. Att 24 personer, preliminära siffror, miste livet är i sig en tragedi men jämfört med året innan var det en halvering av antalet omkomna. Trots att det preliminära resultatet för 2019 noterade en positiv utveckling avseende antalet omkomna, kan man notera en negativ utveckling för personer över 65 år.

År 2019 blev ett positivt år i skånetrafiken. Att 24 personer, preliminära siffror, miste livet är i sig en tragedi men jämfört med året innan var det en halvering av antalet omkomna.

Av de omkomna var åtta personbilsförare, jämfört med 20 året innan. 2019 omkom preliminärt åtta cyklister jämfört med tre 2018. Minskningen i gruppen gående gick från sex omkomna till två 2019.

Trots att det preliminära resultatet för 2019 noterade en positiv utveckling avseende antalet omkomna, kan man notera en negativ utveckling för personer över 65 år. Under 2018 utgjordes målgruppen knappt 30 procent av totalt antal omkomna i Skåne. Förra året var närmare 40 procent av de som omkom i trafiken, på de skånska vägarna, över 65 år.

Den preliminära statistiken för 2019 visar också på en kraftig ökning av antalet omkomna kvinnor jämfört med året innan. 2018 omkom tre kvinnor, det vill säga sex procent av totalt antalet omkomna i Skåne. 2019 omkom, preliminärt, sju kvinnor vilket är 29 procent av det totala antalet omkomna.

Negativ utveckling för personer över 65 år

2020-01-27