Pressmeddelande

Ökad cykelhjälmsanvändning räddar liv…

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren. I Skåne, där knappt 15 000 cyklister observerats, har användningen ökat med sex procentenheter bland vuxna och två procentenheter bland barn jämfört med förra årets mätning. Om alla cyklister använde cykelhjälm skulle det totala antalet allvarligt skadade kunna minska med cirka fem procent och antalet omkomna med 25 procent. År 2020 omkom nationellt 18 cyklister och cirka 2000 skadades allvarligt.

För ett ökat och säkrare cyklande krävs lägre hastigheter i tätort, i synnerhet där man blandar aktiva trafikanter så som cyklister och gående med motorfordonstrafik. Lägre hastigheter i våra tätorter är helt avgörande för om vi ska kunna påskynda en övergång till säkrare, renare, energieffektivare och billigare transportsätt som dessutom kan bidra till ökad fysisk aktivitet och folkhälsa. Men om cyklandet ska kunna bli säkert måste cykelhjälmsanvändningen samtidigt fortsätta öka. Cirka 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det nämligen i en singelolycka.

- Det är mycket glädjande att allt fler cyklister gör vad de kan för ett ökat och säkrare cyklande. Möjligen ser vi början till en helt ny cykelkultur i Skåne där cykelhjälmen blir ett mer naturligt inslag oavsett var du bor i länet. Ett ökat cyklande kommer automatiskt när cykelinfrastrukturen blir säkrare och man upplever att man framför ett säkert fordon på ett säkert sätt med rätt utrustning i form av cykelhjälm, säger NTF:s verksamhetsansvarig i Skåne Dag Barstorp.

Enligt NTF:s årliga cykelhjälmsmätning ökade andelen vuxna som använder cykelhjälm med tre procentenheter från förra året och andelen barn med två procentenheter. För andra året i rad använder därmed nationellt över hälften av de cyklister vi observerar cykelhjälm. År 2013 bar 42 procent av samtliga observerade cykelhjälm.

Men det är stora regionala skillnader i användandet. I Stockholms län ligger cykelhjälmsanvändningen på cirka 70 procent både för vuxna och barn. De är en stor skillnad mot resten av landet, i synnerhet när det kommer till användningen bland vuxna. I Gävleborg, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala län, Västmanland och Östergötland kommer man inte ens upp i 30 procents användning bland vuxna. I Skåne använder tre av tio vuxna cyklister hjälm. I Skåne ligger cykelhjälmsanvändningen bland barn på cirka 60 procent.

- Även om vi önskar att fler än tre av tio vuxna använder cykelhjälm så ser vi en positiv trend. En trend som är viktig även för utvecklingen av barns användning av cykelhjälm. Vuxnas roll som förebilder får inte underskattas. Barn följer ofta det som vuxna gör och därför är det viktigt att hjälmanvändningens positiva trend fortsätter bland vuxna, avslutar Dag Barstorp.

Ökad cykelhjälmsanvändning räddar liv…

2021-09-22