Nyheter

Nytt utbildningskoncept för seniorer

Under hösten har drygt 50 trafikombud från pensionärsföreningarna, SPF, SKPF och SPF, deltagit vid en av NTF i Skåne genomförd trafikutbildning. Utbildningen har genomförts i Eslöv vid två olika tillfällen. Innehållet i utbildningen omfattar bland annat områdena fotgängare, cyklister, att köra bil, distraktion mm.

I slutet av året har ett antal av trafikombuden kommit igång med att sprida information om innehållet i utbildningen på månadsmöten. I några fall har man också startat upp studiecirklar.

 

Vid frågor: Kontakta Mats Hedfors 070 65 65 423

Nytt utbildningskoncept för seniorer

2017-12-19