Pressmeddelande

Kvinnliga bilförare i Skåne är bättre än män på att använda bilbälte !

Nyligen genomförda bältesmätningar i Skåne visar att 99 procent av kvinnliga bilförare använde bilbälte. Trots att männen oftast kör de modernaste bilarna, utrustade med bältespåminnare, når de bara upp till 96 %:s bältesanvändning. Skillnaden är ännu större bland passagerare i framsätet. Där använder 98 % av kvinnorna bälte mot 94 % för männen. I ett riksperspektiv ligger emellertid Skåne bra till. Med en total bältesanvändning på 97 procent i framsätet, är det endast Stockholms län och Halland som är bättre. Motsvarande siffra vid förra årets mätningar var 96 procent. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016.

En av orsakerna till att bältesanvändningen ökar tros vara att förekomsten av bältespåminnare fortsätter öka i takt med att äldre fordon ersätts med nya. År 2016 uppskattas 83 procent av samtliga resor ha genomförts i ett fordon med bältespåminnare. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent.


- Eftersom det fortfarande är så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte är det jätteviktigt att fortsätta jobba för att öka användningen, i synnerhet mot riktade högriskgrupper så som till exempel unga män, säger NTF Skånes projektledare Dag Barstorp.

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning i Skåne 2017, som bygger på drygt 66 000 observationer, visar att tolv kommuner (Helsingborg, Hörby, Klippan, Kristianstad, Lomma, Lund, Simrishamn, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Ängelholm och Örkelljunga) når upp till 98 procents bältesanvändning i framsätet. Duktigast är man i Lomma och Svedala med 100 procents användning. Lägst bältesanvändning uppvisar Höganäs och Trelleborg med 91 respektive 92 procents användning av bilbälte.

- Det är positivt att Skåne intar en topposition i landet. Samtidigt är det märkligt att vi inte kan få alla i bilen att ta på sig bältet. Det är den billigaste livförsäkringen på marknaden och hur enkelt som helst att använda. Den gör dessutom stor nytta redan vid väldigt låga hastigheter, menar Dag Barstorp.


Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent. Krockkudden ersätter inte bältet utan är designad att fungera tillsammans med bilbältet för maximal skyddseffekt.

 

Kontaktperson:

Dag Barstorp, projektledare NTF Skåne, 0702-86 88 59

 

Checklista för god bältesanvändning

•Använd alltid bältet.

- Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

Kvinnliga bilförare i Skåne är bättre än män på att använda bilbälte !

2017-11-20