Nytt inventeringsverktyg

Inventering av barnens skolskjutshållplatser

NTF i Skåne erbjuder de skånska kommunerna en lösning för att snabbt och enkelt få en bild av skolskjutshållplatsernas säkerhetsnivå.

Har ni säkra på- och avstigningplatser för barnen i samband med skolskjuts ? Oavsett, så erbjuder NTF i Skåne de skånska kommunerna en lösning för att snabbt och enkelt få en bild av hållplatsens säkerhetsnivå. Erbjudandet består av en inventering av varje enskild hållplats kommunen vill få inventerad. Den bygger på en analysmodell som Trafikverket utvecklat.

Verktyget består av två delar; en inventerings- och en analysdel. Inventeringen görs på plats och i programmet matar vi in ett antal faktauppgifter såsom typ av hållplats, trafikmängd, siktsträcka, hastighetsgräns mm. Analysdelen beaktar trafiksäkerhet och trygghet för bussresenärer vid busshållplats med utgångspunkt från inmatad data.

Modellen används för att göra en översiktlig bedömning av busshållplatser för linjetrafik och skolskjuts på landsbygd och i tätort – i syfte att prioritera och åtgärda riskfyllda busshållplatser alternativt att få en bekräftelse på att trafiksäkerhetsnivån är hög vid berörda hållplatser. Slutrapporten, som ni erhåller, består av en rapport där varje enskild hållplats får sin egen risk- och trygghetsbedömning redovisad.

Vill du veta mera - kontakta Mats Hedfors 070 65 65 423

Inventering av barnens skolskjutshållplatser

2018-12-12