Inget lyft för Skåne...

När NTF nu presenterar sin årliga nationella cykelhjälmsmätning, kan man konstatera att det inte inneburit något lyft för Skåne. 2016 låg den totala cykelhjälmsanvändningen på 36 % och den låg kvar på samma nivå när mätningarna sammanställdes för 2017.  Resultatet bygger på närmare 16 000 observationer. Med en cykelhjälmsanvändning på 36 % ligger Skåne på den nedre halvan av Sveriges län. 

 

Som en del i att nå Riksdagens mål om 220 dödade i den svenska vägtrafiken 2020 skulle cykelhjälms-användningen behövt öka med 7,6 procent årligen mellan 2007 och 2020 för att nå målet om 70 procents cykelhjälmsanvändning.

 

-          Det har gjorts alldeles för lite under de senaste åren för att öka cykelhjälmsanvändningen men även för att anpassa och göra trafikmiljön säkrare för cyklister. Den stora förloraren är cyklisten. Det är glädjande att Regeringen i våras äntligen presenterat sin cykelstrategi och nu skjuter till medel för insatser som både ska öka cyklandet och göra cyklandet säkrare, säger Mats Hedfors verksamhetsansvarig NTF i Skåne.

 

I Skåne använder 23 procent av vuxna hjälm när de cyklar. Användningen varierar kraftigt beroende på var man bor i Sverige. I och omkring Stockholm använder nästan sju av tio hjälmen och i Göteborgsregionen är det ungefär varannan. Storstäderna drar på det sättet upp den nationella användningen, med undantag för Malmö där endast två av tio vuxna använder cykelhjälm.

 

Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm. I Skåne använder 55 procent av barnen cykelhjälm. Det innebär att fem av tio barn utsätter sig för ökade risker i trafiken.  

 

Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Där har vi inte samma regionala skillnader och den totala användningen för riket är 98 procent. I Skåne är mopedhjälmsanvändningen 97 procent.

 

2016 dog 22 cyklister i trafiken i Sverige. I Skåne har i genomsnitt fem cyklister/år omkommit de fem senaste åren. Användning av cykelhjälm kan reducera antalet allvarliga skallskador med mer än 50 procent. Störst inverkan skulle en ökad hjälmanvändning ha på antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade cyklister.

 

-          Vi har tidigare lyft cykelhjälmslag som ett verktyg för att öka cykelhjälmsanvändningen men även varit tydliga med att det inte är lagen som är det viktiga utan att användningen ökar. Det viktigaste nu är inte en lagdebatt utan att de medel som Regeringen skjuter till för ökad och säkrare cykling inte blir en engångssatsning. Om vi tittar på Norge som exempel så ser vi ett land som utan cykelhjälmslag har nått upp i nästan 60 procent hjälmanvändning och det har man gjort med hjälp av informations- och utbildningsinsatser, säger Mats Hedfors NTF i Skåne

 

Kontaktperson:  Mats Hedfors, NTF i Skåne tel: 070 65 65 423

Inget lyft för Skåne...

2017-09-13