Goda exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder

NTF i Skåne vill uppmärksamma goda exempel på trafiksäkerhetshöjande insatser i länet

NTF i Skåne har sedan nystarten 2017 skaffat sig en allt större inblick i vad som händer med trafiksäkerhetsarbetet i länet. Glädjande nog finns det mycket positivt som sker vad gäller trafiksäkerhetshöjande insatser och vår ambition är att kontinuerligt lägga ut goda exempel på vår hemsida.

Vårt första goda exempel är det som genomförts för tredje året i rad i Hörby, nämligen att alla som fyllt 65 år erhåller ett gratis halkskydd. Kommunen har nyligen genomfört fyra tillfällen där berörd målgrupp fått möjlighet att prova och hämta ut ett halkskydd.
-Kommunen har haft arbetsterapeuter och fysioterapeuter på plats för att hjälpa till med att få rätt storlek till skorna. Under de två förgående vintersäsongerna har vi delat ut närmare 1750 halkskydd och intresset har varit stort även i år, berättade Hörbys socialchef Eva Klang Vänerklint.
Att fallolyckorna är ett problem vintertid vid is och snöbelagda gångytor visar statistiken entydigt då sex av tio fallolyckor sker just under vinterperioden.
-Ett erbjuda gratis halkskydd till alla som fyllt 65 år är en enkel försäkring att använda sig av och det, dessutom, till en ringa kostnad jämfört med vad en fallolycka innebär för den enskilde och för kommunen , menar Eva Klang Vänerklint, socialchef i Hörby kommun

Har du exempel på satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Skåne så får du gärna kontakta oss på följande mejladress: skane@ntf.se

NTF i Skåne vill uppmärksamma goda exempel på trafiksäkerhetshöjande insatser i länet

2019-12-16