Ytterligare goda trafiksäkerhetshöjande exempel från länet

Helsingborg satsar på ökad trafiksäkerhet för cyklister och gående

NTF i Skåne fortsätter sin publicering av goda trafiksäkerhetshöjande exempel från länet. Vårt andra exempel kommer från Helsingborg, Sundets pärla.

                                                                                                              

Helsingborg stad har en antagen cykelplan för åren 2017-2023 och den tydliggör alla de fördelar ett ökat cyklande för med sig. Därför är Helsingborgs stad framtidsbild att staden ska bli en cykelstad. Det har redan genomförts några projekt i cykelstadens anda och flera pågår. Ett omfattande sådant är det som genomförs på Jönköpingsgatan.

                                            

-Sedan hösten 2018 pågår arbetet för att skapa en säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Vi bedriver arbetet i etapper men fokus är inriktat på att bredda cykelvägen på bekostnad av överdimensionerade körfält. Smalare körfält kommer att innebära lägre hastigheter och ökad säkerhet, vilket bland annat boende längs Jönköpingsgatan önskat, berättade trafikingenjör Markus Nilsgart i Helsingborg.

Men det är inte bara breda och bekväma cykelvägar som har skapats. Gång- cykel- och mopedpassagerna har också åtgärdats så att de når upp till högsta säkerhetsklass.

-Det rör sig om en dryg handfull GCM-passager som hastighetssäkras. Cyklister och gående är de som är mest utsatta vid kollisioner. Vi ska därför hela tiden arbeta för att skapa trygga och säkra miljöer för både gående och cyklister, sa Markus Nilsgart.

I samband med skapandet av de upphöjda genomgående passagerna har dessa blivit skyltade cykelöverfarter* eftersom utformningen gör att man inte kan passera dessa med en högre hastighet än 30 km/tim.

*Cykelöverfart innebär att cyklister och förare av moped klass II, som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana, ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

 


2020-03-25