Hur säkra är GCM-passagerna i kommunen?

NTF i Skåne erbjuder inventering av GCM-passagerna

Hur säkra är GCM-passagerna i kommunen? NTF i Skåne erbjuder inventering av GCM-passagerna

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar sker kontinuerligt och i rask takt i Skånes kommuner. Men för att hela resan ska kännas säker, för cyklister och fotgängare, krävs det också att säkerheten är hög där man måste korsa en punkt i gatan.
NTF i Skåne har under de senaste åren genomfört inventeringar av gång- cykel- och mopedpassager i ett antal skånska kommuner, enligt en modell som Trafikverket utvecklat. Modellen ger en bild av vilken säkerhetsnivå som varje enskild passage har- se infälld bild.

Är du intresserad av att höra mera om hur inventeringen går till och önskar en prisuppgift så är det bara att kontakta
Mats Hedfors NTF i Skåne på 070 65 65 423 alt mats.hedfors@ntf.se.

 

NTF i Skåne erbjuder inventering av GCM-passagerna

2019-06-26