Under 2019 har NTF i Skåne anordnat cykeldagar för SFI elever

Cykeldagar SFI

Under 2019 har NTF i Skåne anordnat cykeldagar för SFI elever.

Under 2019 har NTF i Skåne anordnat cykeldagar för SFI elever. Vid dessa utbildningstillfällen har eleverna fått prova på att cykla samt fått en teorigenomgång i trafikregler och information om hur en säker cykel skall vara utrustad.  Cykeldagarna har varit uppskattade av både lärare och elever. Är din kommun intresserad av en cykeldag för SFI elever kontakta Dag Barstorp på NTF i Skåne tel. 0702-868859 eller dag.barstorp@ntf.se 

Bild: NTF Sörmland

Cykeldagar SFI

2019-06-26