Nyheter

Bältesmätningar i Skåne

Under hösten har NTF i Skåne genomfört bältesmätningar i samtliga kommuner i Skåne. I varje kommun har observationer under tre timmar, i tätort, genomförts. Nyligen offentliggjordes resultaten.

De visade att 99 procent av kvinnliga bilförare använde bilbälte. Trots att männen oftast kör de modernaste bilarna, utrustade med bältespåminnare, når de bara upp till 96 %:s bältesanvändning. Skillnaden är ännu större bland passagerare i framsätet. Där använder 98 % av kvinnorna bälte mot 94 % för männen. I ett riksperspektiv ligger Skåne bra till. Med en total bältesanvändning på 97 procent i framsätet, är det endast Stockholms län och Halland som är bättre. Motsvarande siffra vid förra årets mätningar var 96 procent. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016. Resultatet för Skåne, som bygger på drygt 66 000 observationer, visade att tolv kommuner (Helsingborg, Hörby, Klippan, Kristianstad, Lomma, Lund, Simrishamn, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Ängelholm och Örkelljunga) når upp till 98 procents bältesanvändning i framsätet. Duktigast är man i Lomma och Svedala med 100 procents användning. Lägst bältesanvändning uppvisar Höganäs och Trelleborg med 91 respektive 92 procents användning av bilbälte.

Vid frågor: Kontakta Mats Hedfors 070 65 65 423

Bältesmätningar i Skåne

2017-12-20