Seniorer från PRO, SPF och SKPF mötte upp i Eslöv

Utbildning av trafikombud i Eslöv

Givande diskussioner när trafikombud från hela Skåne samlades i Eslöv.

För tredje året i rad bjöd NTF i Skåne in länets trafikombud till en trafikutbildning. Glädjande nog fanns 45 deltagare på plats, vilket var nästan dubbelt så många jämfört med 2018. Mats och Dag från NTF i Skåne gick under dagen igenom ett nytt reviderat material som ska kunna användas i samband med studiecirklar eller månadsmöten. Deltagarna fick också en inblick i den nya tekniken, i form av stödsystem i våra bilar. Vi tittade också på hemsidan, fixa min gata.se, i vilken man kan anmäla brister i trafikmiljön.

Utbildning av trafikombud i Eslöv

2019-05-14