Visa detta email i din webbläsare

NTF Skåne Nyhetsbrev 2017
NTF
Inventering av skolskjutshållplatser...
Från och med våren 2018 kommer NTF i Skåne att erbjuda länets kommuner en inventering av skolskjutshållplatser. NTF tillhandahåller en lösning för att snabbt och enkelt överblicka hållplatsers säkerhet och åtgärdsbehov. För att säkerställa kvaliteten görs riskanalyser enligt Trafikverkets analysmodell.

Läs mer...

 
Däckrazzior åter i Skåne
I samarbete med polisen i Skåne och representanter från däckbranschen genomförde NTF i Skåne under hösten årets Däckrazzia. Senast det genomfördes en Däckrazzia i Skåne var så långt tillbaka som 2005.

Läs mer...

 
 
Bältesmätningar i alla kommuner...
Under hösten har NTF i Skåne genomfört bältesmätningar i samtliga kommuner i Skåne. I varje kommun har observationer under tre timmar, i tätort, genomförts. Nyligen offentliggjordes resultaten.

Läs mer...

 
 
Ny utbildning för seniorer...
Under hösten har drygt 50 trafikombud från föreningarna, SPF, SKPF och SPF, deltagit vid en av NTF i Skåne genomförd trafikutbildning. Utbildningen har genomförts i Eslöv vid två olika tillfällen. 

Läs mer...

 
  NTF NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. YouTube Twitter
Facebook LinkedIn
 
Du får detta e-mail då du har registrerat dina uppgifter eller accepterat att ta emot e-mail från ntf.se. Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen KLICKA HÄR för att säga upp framtida utskick.

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Copyright © 2017 NTF. Alla rättigheter reserverade.