Pressmeddelande

Social dimension viktig för framtidens transporter

Hur intresserade är ungdomar av säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor? Den frågan blev till ett pilotprojekt i fyra kommuner, Arboga, Norberg, Ängelholm och Örkelljunga, där NTF samarbetade med ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd för att ta reda på just detta.

NTF genomförde gruppintervjuer med ungdomar i ungdomsfullmäktige/-råd i respektive kommun. Av diskussionerna framgår att ungdomarna vill gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter. Det som påverkar dem att inte gå och cykla är långa avstånd, farliga korsningspunkter, stöldrisk och dåligt väder.

- Det var även intressant att ungdomarna lyfte fram att de uppskattar att cykla och gå tillsammans med andra. Den sociala dimensionen är alltså värdefull om man vill locka fler ungdomar att cykla och gå. Men om fler ungdomar ska gå och cykla under större delen av året behövs bättre och säkrare gång- och cykelstäder säger DagBarstorp, verksamhetsansvarig NTF i Skåne


Ladda ner hela rapporten:
NTF Rapport 2021:9 Ungdomsfullmäktige 

 

Som resultat av gruppintervjuerna ordnade NTF och ungdomsfullmäktige/-råd olika aktiviteter. Tillsammans med representanter från kommunstyrelserna genomfördes trygghetsvandringar där ungdomarna kunde uppmärksamma kommunen på olika problem i trafikmiljön och komma med förslag på åtgärder. NTF genomförde en hastighetsmätning där ungdomarna påtalat höga hastigheter utanför en skola, och vid några skolor visade NTF en cykelhjälms- och reflexutställning.

Social dimension viktig för framtidens transporter

2021-11-30