Pressmeddelande

Risk för stress och halka under helgerna

Jul- och nyårshelgen är alltid extra olyckdrabbade i trafiken. I år precis som förra året är det kanske viktigare än någonsin att inte skada sig i trafiken då sjukvården redan är tungt belastad och i allmänhet avråder från onödigt risktagande. I år ser det dessutom ut att bli minusgrader och snö i stora delar av landet och julafton infaller på en fredag vilket sannolikt gör att den 23:e blir den stora resdagen.

- Halt väglag och få möjliga resdagar är en dålig kombination inför helgerna. Det finns en uppenbar risk att ökad stress leder till att man inte anpassar hastigheten till underlaget. Nu gäller det för oss alla att göra vad vi kan för att undvika onödiga olyckor i vägtrafiken, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

 

11 tips från NTF inför helgerna om du måste ut på vägarna

• Starta resan i god tid och försöka att undvika de värsta resdagarna. Jul-, nyår- och trettonhelgerna tillhör de stora trafikhelgerna med mycket trafik som gör att resan kan ta längre tid än vanligt.

• Kontrollera däcken - särskilt om du ska göra en långresa. Se till att ha bra vinterdäck. Vinterdäck krävs under tiden 1 december till 31 mars om det är vinterväglag. Dubbdäck får användas från 1 oktober till och med 15 april.

• Se över bilen så att den är i trim när det gäller spolarvätska, torkarblad, bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken m.m. Se till att det finns reflexvästar och reflexer i bilen.

• Se över hur du packar bilen. Lösa föremål inne i bilen kan vara livsfarliga och fara omkring vid en kraftig inbromsning eller en olycka. Var noga med att skidor och annat på taket är ordentligt fastsurrat.

• Var utvilad vid start och ta regelbundna raster under resan. Parkera bilen och sov en stund om du är trött. En sovsäck är aldrig fel att packa ned vid långresa, man vet aldrig om man blir stående. Är ni fler i bilen så "dela ratten". Ofta är det mannen som kör när det kommer till långresor. Varför inte låta fler kvinnor dela ratten så blir tempot lägre och olyckorna färre.

• Kör aldrig onykter och ingrip om någon annan tänker göra det. Låt bilen stå dagen efter om du druckit alkohol.

• Använd bilbälte och rätt skyddssystem för barnen. Lånad bil eller hyrbil är ingen ursäkt för att låta barn som borde färdas bakåtvänt sitta på en bälteskudde.

• Anpassa hastigheten. Vid dåligt väglag och/eller tät trafik är rätt hastighet lägre än den högsta tillåtna. Se därför till att ha god marginal. Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja de säkrare vägarna med mitträcken eller med trafiksäkerhetskameror.

• Håll hastighetsbegränsningarna och avstånd till framförvarande bil. Vid vinterväglag räcker inte alltid tresekundersregeln utan avståndet bör vara betydligt större. Var extra uppmärksam vid broar, skuggiga skogspartier, väg utmed öppet vatten och öppna åkerlandskap där det ofta blir mycket halt, speciellt om det är någon plusgrad och vägen är fuktig samtidigt som vädret klarnar upp.

• Tänk på att du inte är ensam i trafiken och var extra uppmärksam och anpassa hastigheten. Med stress och mörker ökar riskerna för gående och cyklande.

• För dig som cyklar eller går är det viktigt att synas och inte ramla omkull. Om du måste ut så sätt på dig reflexväst eller några extra reflexer och använd dubbdäck eller halkskydd beroende på om du cyklar eller går.

Risk för stress och halka under helgerna

2021-12-21