Pressmeddelande

Ny rapport: Bättre utbildning för A-traktorer och mopedbilar behövs

Bra, men inte tillräckligt. Det säger forskare vid VTI och NTF om förändringen av trafikförordningen för A-traktorer som regeringen nyligen beslutade om. Också körkortsutbildningen måste göras om, på flera punkter, föreslår de i en ny rapport.

Regeringens beslut i början av juni om ändringar i trafikförordningen träder i kraft 31 augusti och innebär att den som kör eller åker A-traktor måste använda bälte och att alla passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare. Dessutom får det bara sitta en person på varje sådan plats.

Förändringarna skärper också skrivningarna om 30 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet.

– Vi välkomnar regeringens nya lagändringar som kommer ge ökad trafiksäkerhet, men det är också mycket angeläget att förbättra utbildningen så att ungdomarna blir mer förberedda och säkra när de ska börja köra fordonen. Idag har de aldrig övningskört när de får sitt körkort utan är helt oerfarna, säger Helena Selander, VTI.

I rapporten Unga förare med A-traktor och mopedbil: utbildning, riskmedvetenhet och trafiksäkerhet föreslår forskare vid VTI och NTF en rad förändringar av den gällande AM-utbildningen för A-traktor och mopedbil. Den nuvarande utbildningen innehåller ingen körträning på fyrhjuligt fordon eller praktiskt körprov, och är helt anpassad för vanliga mopeder. Fyrhjuliga fordon förekommer inte alls i utbildningen.

I framtiden, föreslås i rapporten, bör AM-utbildningen fokusera på risker och säkert beteende i trafiken och göras relevant också för A-traktorer och mopedbilar. Utbildningen behöver innehålla praktisk övningskörning och behörigheten bör också villkoras så att den gäller antingen vanliga mopeder eller tre- och fyrhjuliga fordon.

– Ungdomarna behöver få kunskap och möjlighet att reflektera över riskfyllda situationer så att de ska kunna undvika att de uppstår. Det handlar både om de unga förarna själva, kompisen som är passagerare och andra som de möter ute på vägarna. Vi ser gärna att man inför någon form av riskutbildning med praktiska inslag liknande den som idag är obligatorisk när man ska ta körkort för personbil, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Slutsatserna i rapporten bygger på en enkätundersökning till ungdomar som kör mopedbil eller A-traktor, föräldrar och även trafiklärare. Enkätsvaren visar tydligt att den nuvarande AM-utbildningen – som består av minst åtta timmars teori och fyra timmars körning av två-hjulig moped – behöver göras om.

Undersökningen visar också hur mopedbilar och A-traktorer används. Både bland förare och passagerare är bältesanvändningen låg, framför allt i A-traktorer som i dag saknar krav på detta. Det är också vanligt med fler passagerare än vad det finns säten. Trimning förekommer ofta – en femtedel av A-traktorförarna säger att deras fordon varit manipulerat för att gå fortare än 30 kilometer i timmen.

Ungefär samma andel anger även att de haft kompisar som någon gång kört efter att ha druckit alkohol eller tagit andra droger.

– Vi har i studien sett att det finns beteenden bland ungdomarna som inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt så förstår vi att A-traktorer och mopedbilar är viktiga för ungdomarnas frihet och självständighet när de själva kan transportera sig till skola och fritidsaktiviteter. Men A-traktorn skulle behöva högre kompetenskrav med en annan behörighet, högre åldersgräns och bättre utbildning för att bli ett säkrare transportalternativ, säger Susanne Wallhagen, VTI.

Som bakgrund till rapporten – och de föreslagna förändringarna – ligger en kraftig ökning av antalet mopedbilar och A-traktorer under senare år. Samtidigt har olyckorna också blivit fler. I slutet av förra året genomförde VTI krockprov som visade de stora riskerna också vid låga hastigheter om bälte inte används. 

Fakta NTF:

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en ideell idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker och hållbar trafik. Det övergripande målet är Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Den nationella verksamheten bedrivs i samverkan mellan tio regionala NTF-förbund och genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Länk till rapporten: 

Unga förare med A-traktor och mopedbil: utbildning, riskmedvetenhet och trafiksäkerhet

Kontaktpersoner:

Helena Selander, senior forskare VTI: helena.selander@vti.se, 031-750 26 21

Susanne Wallhagen, utredare VTI: susanne.wallhagen@vti.se, 013-20 41 32 

Cecilia Friis, projektledare NTF Väst: cecilia.friis@ntf.se, 0768-11 08 06

Ny rapport: Bättre utbildning för A-traktorer och mopedbilar behövs

2023-06-21