Nationella projekt

För närvarande kommer dessa projekt att genomföras i Skåne under 2019:

 

 • Hjälp en hjälmlös, cykelhjälmsprojekt riktat mot universitet
 • Trafiksäkerhet för seniorer
 • Kvalitet gång- och cykelvägar
 • Trafiken i skolan
 • Nollvision för förtroendevalda
 • Droger i trafiken
 • Mätningar – hastighet i tätort
 • Mätningar – cykel- och mopedhjälm
 • Mätningar – bilbälte
 • Utökade mätningar 40-gator
 • Inventering och dialog med cykelhandlare
 • SHI-mätningar