Inventering av GCM-passager och farthinder

Vill din kommun få en helhetsbild av var gång-cykel o mopedpassagerna (GCM-passager) och farthindren är placerade på det kommunala vägnätet i tätort, få dessa på plats i NVDB och dessutom säkerhetsklassificerade enligt av Trafikverket utarbetad standard ?

Vill din kommun få en helhetsbild av var gång-cykel o mopedpassagerna (GCM-passager) och farthindren är placerade på det kommunala vägnätet i tätort, få dessa på plats i NVDB och dessutom säkerhetsklassificerade enligt av Trafikverket utarbetad standard ?

 

NTF i Skåne har under de senaste åren inventerat GCM-passager i tio av Skånes kommuner. Vi har dessutom inventerat samtliga Europa och riksvägar samt primära länsvägar i Skåne. Vi har genomfört inventeringen enligt handledningen ” Inventering av GCM-passager och farthinder i tättbebyggt område”  (publikation 2013:091).

 

Inventeringen innebär att vi identifierar, platsanger, definierar och koordinatsätter GCM-passager och farthinder på det kommunala vägnätet. Inventeringen används därefter som underlag I NVDB men också i den kartapplikation i ArcGis som säkerhetsklassar GCM-passagerna, enligt en av Trafikverket utarbetad modell.

 

I dag finns cirka 100 kommuner som finns med i säkerhetsklassificeringen.

 

NTF i Skånes personal har genomgått Trafikverkets utbildning kring metodiken för inventering av GCM-passager och farthinder.

 

Är du intresserad av vår kompetens i din kommun? Kontakta Mats eller Dag för prisdiskussion.