Hastighetsmätningar - ProLaser

Med hjälp av vårt laserinstrument. Pro Laser II, kan vi, åt en uppdragsgivare, välja ut de fordonskategorier som vi ska mäta hastigheten på.

 

Vi kan bland annat selektera nyttotrafiken från privattrafiken, genomföra fordonsidentifikationer och göra mätningar där radarteknik inte kan användas. Med hjälp av laserinstrumentet kan vi skräddarsy alla mätningar utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.

Vi sammanställer givetvis mätresultatet i ett exceldokument.

 

Vill du veta mera ?  Kontakta Dag eller Mats.