Hastighets- och flödesmätningar

Med vår SR 4 utrustning mäter vi fordonen med radar. Skåpet monteras upp på en lämplig stolpe längs vägen *. Inga slangar i vägbanan med andra ord. Det går utmärkt att trafikräkna även på vintern.

Utrustningen mäter fordonens hastigheter i båda körriktningarna och registrerar uppgifter som antalet fordon, typ av fordon, hastighet, klockslag, 85-percentil, medelhastighet mm.

Mätresultatet överförs via Bluetooth mellan fordonsräknare och mottagarenhet (app via mobil). Information om ca 860 000 st passager kan lagras.

Efter genomförd mätning sammanställer vi informationen och levererar en lätt överskådlig rapport.

Vi står givetvis till förfogande för kompletterande frågor.

 

* Förnärvarande utför vi inga mätningar med denna utrustning på Trafikverkets vägar.

 

Låter detta intressant? Kontakta Mats eller Dag för ett prisförslag.