Bilen som Säker Arbetsplats

NTF i Skåne erbjuder genom Säker Trafik Vänerland utbildningen Bilen som Säker Arbetsplats. Säker Trafik Vänerland AB är en del av NTF-organisationen

Förutom en tryggare arbetsplats och ökad trafiksäkerhet så finns det pengar att spara. I en exempelkommun där 50 anställda som använder bilen i tjänsten fick gå utbildningen så sjönk kostnaderna för plåtskador, ej viltolycka och vindruta från 215 000 kr första året till 65 100 kr år tre.

Intresserad av utbildningen i Skåne? Kontakta Mats 070-6565423 eller Dag 070-2868859

Ladda ner mer information: BSA teori och praktik 

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder. Enlig Arbetsmiljöverkets krav ”ska arbetsgivaren och arbetstagarna ha tillräckliga kunskaper om de risker som finns i arbetet.

Arbetsgivaren ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sitt systematiska arbetsmiljöarbete, där trafiksäkerheten ingår som en del”.

Utbildningen vänder sig till dig som:

 • Använder bilen som tjänstefordon
 • Har personalansvar för medarbetare som kör i tjänsten
 • Har arbetsmiljöansvaret på er arbetsplats

Vinster för företaget: 

 • Minskade fordonskador, personskador och psykiskt lidande
 • Tryggare arbetsmiljö för alla anställda
 • Bättre varumärke på vägarna och en attraktivare arbetsgivare
 • Uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning för alla förare

Utbildningen består av följande:

Utbildningen Bilen som Säker Arbetsplats ger en tryggare arbetsmiljö med färre person- och fordonsskador Utbildningen omfattar både en teoridel och en praktisk del. Upplägget väljer man själv, båda delarna kan genomföras samma dag eller vid olika tillfällen.

Teori, 2 timmar som omfattar följande områden: 

 • Varumärket och trafiksäkerhetspolicy
 • Bilens inre säkerhet
 • Hastighet
 • Distraktion
 • Sömn och vakenhet
 • Alkohol och andra droger i trafiken

Praktisk del i eget fordon, 2 timmar

 • Backövningar
 • Rakbroms
 • Skillnad mellan 30 och 50 km/tim 

Den teoretiska delen kan genomföras i grupper om 6 till 24 deltagare, den praktiska delen i grupper om max 8 deltagare.